Tečajevi edukacije pružanja prve pomoći na radu

Dana 19. lipnja 2014. na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14) te je samim tim povećana i aktivnost kontrole provedbe primjene novog zakona, za što je zadužen Inspektorat rada. Kako je od strane inspektorata najavljeno snažno preventivno djelovanje nudimo Vam naše usluge i savjetovanja kako bi izbjegli određene upravne mjere koje rezultiraju visokim prekršajnim sankcijama.

Novim Zakonom o radu predviđeno je da na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih bude osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan radnik na svakih daljnjih 50 radnika.

Ako je taj rad raspoređen na više lokacija ovaj broj mora biti u srazmjeru s lokacijama i s brojem grupa radnika.

Ne dozvolite da vas kazne ili nesreće potaknu na poštivanje Zakonskih obveza. Već danas u našoj Poliklinici možete na jednostavan način osposobiti sebe kao poslodavca ali i svoje djelatnike za pružanje prve pomoći.

Tečajeve edukacije pružanja prve pomoći na radu organiziramo u trajanju od 9 sati, a nakon toga polaznici tečaja polažu ispit, teoretski i praktični, a po položenom ispitu kandidati dobivaju uvjerenje o osposobljenosti pružanja prve pomoći na radu. Cijena tečaja edukacije za grupe je 400 kn po polazniku. Prvi termin održavanja tečaja je 28., 29. i 30. siječnja 2015. u 17 sati, a slijedeći termini ovisno o interesu bit će naknadno određeni.

Informacije i prijave na: info@poliklinika-runje.hr
tel. 01 5531653
mob. 091 5668032