doc. dr. sc. Branko Rajhvajn

specijalist ginekologije i opstetricije

Specijalistički ispit 1978. godine u Klinici Petrova. Radno iskustvo u bolnici „Sveti Duh“ do 1991. godine, kao voditelj „Ultrazvučnog centra“, „Patologije trudnoće“ i „Perinatalog centra“ koji se sastojao iz „Patologije trudnoće“, „Rađaonice“ i...

više >
više >

dr. Vesna Rukavina Opatić

specijalist psihijatar

Ima dugogodišnje iskustvo u terapiji i savjetovanju klijenata s različitim problemima (depresivnim smetnjama, anksioznim stanjima, psihotičnim poremećajima, u kriznim situacijama na poslu ili u obitelji, u žalovanju, s posttraumatskim stresnim...

više >
više >

primarius dr. sc. Vladimir Blagaić

specijalist ginekologije i opstetricije

Od 2003. godine specijalista ginekologije i opstetricije. Godine 2001. završio stručni studij „Perinatologija“ na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 2012. godine subspecijalista iz fetalne medicine i opstetricije. Pohađao i položio brojne...

više >
više >

dr. sc. Vesna Rajhvajn Rajčević

specijalist medicine rada

Bogato radno iskustvo kao specijalista medicine rada, a od 1986. godine s magisterijem iz područja prometne medicine. Dosadašnje radno iskustvo u DZ MUP-a u Zagrebu i u Poliklinici za prometnu medicinu Poliklinike „Sunce“, gdje je bila voditelj Centra...

više >
više >

dr. Ante Runje

specijalist opće medicine

više >

prof. dr. sc. Josip Vincelj

specijalist internist - kardiolog

Josip Vincelj rođen je 1952. godine u Krapini. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1976. Od 1976. do 1989. radio je u Bolnici za reum. bolesti i rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama, odjelni liječnik do 1984. a od 1984. g. voditelj odjelne jedinice. Specijalizacija iz interne medicine od 1980. - 1984. g. u KBC Rebro, specijalistički ispit položio je 1984. Poslijediplomski studij iz kardiovaskularnih bolesti upisao je akad. god. 1985 / 86. Godine 1989. obranio je magistarski rad. Od 1989. radi u KB Dubrava u Klinici za unutarnje bolesti. Od 1980. - 1986. bio je predavač na Poslijediplomskom tečaju iz medicinske rehabilitacije, procjene radne sposobnosti srčanih bolesnika. Od akademske god. 1995 / 96. predavač je na Visokoj zdravstvenoj školi u Zagrebu i nositelj 2 kolegija: Kardiologija i pulmologija i Interna medicina. Godine 1996. bio je na usavršavanju iz TEE / transezofagijskog ultrazvuka / u The Royal Liverpool University Hospital. Godine 1997. obranio je doktorsku disertaciju, 1998. postaje primarijus. Izabran je 2003.g. u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i u VZŠ Sveučilišta u Mostaru. Godine 2001. od strane Ministarstva zdravstva RH priznata mu je uža specijalizacija iz kardiologije. Godine 2006. izabran je u nastavno zvanje profesora visoke škole. Od 2008. godine izvanredni profesor je na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru. Iste godine izabran je u znanstveno - nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Od 2009.g. v.d. je Pročelnika Katedre za internu medicinu Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Autor je ili suautor više od 50 znanstvenih i stručnih radova tiskanih u domaćim i stranim časopisima i 90 kongresnih priopćenja. Autor je udžbenika "Odabrana poglavlja iz kardiovaskularnih bolesti" za studente VZŠ, izdavač "Školska knjiga" 1998. g, Atlasa transezofagusne ehokardiografije, "Šk. knjiga" 2003., knjige "Sačuvajte srce", izdavač "Šk. knjiga" 2007. i poglavlja u četiri knjige. Mentor je za specijalizaciju iz interne medicine i za užu specijalizaciju iz kardiologije, mentor je za više od 60 diplomskih radova u Zdravstvenom veleučilištu. Mentor je prihvaćene doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Od 2008. g. član je ispitne komisije Ministarstva zdravstva RH za polaganje ispita iz uže specijalizacije iz kardiologije. Bio je aktivni sudionik na više kongresa i simpozija u Hrvatskoj i inozemstvu (Austrija, Argentina, Bosna i Hercegovina, Egipat, Grčka, Italija, Japan, Koreja, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Maroko, Slovačka, Slovenija, Švedska i Turska). Član je HLZ, Hrvatskoga kardiološkog društva, Upravnog odbora HKD, Radne skupine za ehokardiografiju HKD, European Association of Echocardiography. Godine 2003. postaje fellow Europskog kardiološkog društva ( FESC ). Dobitnik je 2. nagrade za poster na 4. Svjetskom Kongresu Ehokardiografije u Kairu 2000. Godine 1992. bio je u postrojbi HV 153. brigade. Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata 1990 - 1992.

radno vrijeme

prema dogovoru

info i narudžbe

+385 1 5531 653

(pon - pet: 08 - 16 h)

Ana Marija Golub

medicinska sestra

Više od 15 godina rada na poslovima medicinske sestre. Pored znanja, iskustva i vještina iz područja intenzivne njege nedonoščadi i zdravstvene njege u kući bolesnika veliko iskustvo u djelatnosti medicine rada.

više >
više >