doc. dr. sc. Branko Rajhvajn

specijalist ginekologije i opstetricije

Specijalistički ispit 1978. godine u Klinici Petrova. Radno iskustvo u bolnici „Sveti Duh“ do 1991. godine, kao voditelj „Ultrazvučnog centra“, „Patologije trudnoće“ i „Perinatalog centra“ koji se sastojao iz „Patologije trudnoće“, „Rađaonice“ i „Neonatalnog odjela“.

Od 1998. godine bavi se Ultrazvučnom dijagnostikom i jedan je od osnivača i predavača na postdiplomskom studiju za naše i strane studente na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Isto tako bio predavač u UZV školi u Dubrovniku.

Doktorirao 1980. godine, a habilitirao za zvanje docenta 1985. godine.

Aktivni sudionik brojnih kongresa i stručnih skupova diljem svijeta. Objavio više stotina stručnih i znanstvenih radova, mentor mnogim kolegama pri izradi magistarskih i doktorskih dizertacija. Godine 1991. osnivač privatne ginekološke ordinacije koja i danas radi pod nazivom „Poliklinika Supernova“ u Zagrebu, Savska 38, a čiji je ravnatelj i suvlasnik od 2007. godine.

radno vrijeme

prema dogovoru

info i narudžbe

+385 1 5531 653

(pon - pet: 08 - 16 h)

dr. Vesna Rukavina Opatić

specijalist psihijatar

Ima dugogodišnje iskustvo u terapiji i savjetovanju klijenata s različitim problemima (depresivnim smetnjama, anksioznim stanjima, psihotičnim poremećajima, u kriznim situacijama na poslu ili u obitelji, u žalovanju, s posttraumatskim stresnim...

više >
više >

primarius dr. sc. Vladimir Blagaić

specijalist ginekologije i opstetricije

Od 2003. godine specijalista ginekologije i opstetricije. Godine 2001. završio stručni studij „Perinatologija“ na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 2012. godine subspecijalista iz fetalne medicine i opstetricije. Pohađao i položio brojne...

više >
više >

dr. sc. Vesna Rajhvajn Rajčević

specijalist medicine rada

Bogato radno iskustvo kao specijalista medicine rada, a od 1986. godine s magisterijem iz područja prometne medicine. Dosadašnje radno iskustvo u DZ MUP-a u Zagrebu i u Poliklinici za prometnu medicinu Poliklinike „Sunce“, gdje je bila voditelj Centra...

više >
više >

dr. Ante Runje

specijalist opće medicine

više >

prof. dr. sc. Josip Vincelj

specijalist internist - kardiolog

Josip Vincelj rođen je 1952. godine u Krapini. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1976. Od 1976. do 1989. radio je u Bolnici za reum. bolesti i rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama, odjelni liječnik do 1984. a od 1984. g. voditelj...

više >
više >

Ana Marija Golub

medicinska sestra

Više od 15 godina rada na poslovima medicinske sestre. Pored znanja, iskustva i vještina iz područja intenzivne njege nedonoščadi i zdravstvene njege u kući bolesnika veliko iskustvo u djelatnosti medicine rada.

više >
više >